GI_Zentrum_green_IsoCV2-01

EU4Culture

Proiectul EU4Culture este un proiect finanțat de către Uniunea Europeană. Proiectul vizează sectorul cultural și creativ din țările Parteneriatului Estic, urmărind să sprijine dezvoltarea culturii ca motor pentru creștere și dezvoltare socială în întreaga regiune. Proiectul se concentrează în mod special asupra orașelor și localităților non-capitale din țările Parteneriatului Estic.

https://www.goethe.de/ins/ro/ro/kul/sup.html

EU4Culture este implementat de către Goethe-Institut (organizația conducătoare), Institutul Danez de Cultură, Centrele Cehe și Institut français din Georgia. Proiectul a început la 1 ianuarie 2021 și se va încheia la 31 decembrie 2024.

EU4Culture lansează primul său apel pentru propuneri de „Sprijin pentru orașele și localitățile non-capitale din regiunea Parteneriatului Estic în pregătirea strategiilor de dezvoltare culturală”. Cererea de propuneri va viza sprijinirea orașelor din cinci țări ale Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina – să elaboreze și să implementeze o strategie de dezvoltare culturală.
Primul pas al procesului va fi selectarea a cinci orașe din fiecare țară participantă, care vor concura ulterior pentru sprijin financiar pentru implementarea strategiei lor de dezvoltare culturală.1