Mihai Tănase

Am urmat cursurile de limbă germană la Goethe – Zentrum Chișinău
acum un an, fiind în clasa terminală de liceu. Cu certitudine, cursurile mi-au întărit și aprofundat simțitor cunoștințele dobândite în școală. M-au ajutat să susțin cu succes examenele și, respectiv, să fiu admis ca student la o universitate din Germania. Sunt recunoscător profesoarelor de la Goethe – Zentrum Chișinău care m-au instruit eficient și cu multă atenție.