GI_Zentrum_green_IsoCV2-01

Funcție vacantă: director departament ,,Cursuri și examene de limbă germană”

Centrul Goethe Chișinău anunță concurs de ocupare a funcției vacante de șef a departamentului de limbă germană și examene pentru o perioadă de un an. Începutul activătății ar fi din 16.01.2023 și este pentru o perioadă de 12 luni.

Profil de activitate / respunsabilități:

 • Conducerea și managementul departamentului Cursuri și examene de limbă germană;
 • Planificarea, organizarea și managementul cursurilor de limbă germană pentru adulți;
 • Elaborarea programelor de studiu, orarului săptămânal și cel al cursurilor;
 • Elaborarea curricumului, programului și conținutului cursului de limbă germană în coordonare și cooperare cu cadrele didactice;
 • Recrutarea cadrelor didactice;
 • Instruirea metodico – didactică și pedagogică a profesorilor de limbă germană și a cadrelor didactice;
 • Testarea și încadrarea la curs a noilor clienți/cursanți/participanți la cursurile de limbă germană;
 • Asistarea la orele de limbă germană în vederea asigurării calității procesului instructiv – educativ;
 • Organizarea ofertei de instruire și perfecționare a cadrelor didactice, identificarea necesităților de instruiri interne și externe, organizarea și intermedierea cursurilor de specializare și perfecționare ale cadrelor didactice;
 • Co-planificarea și co-organizarea examenelor Goethe în Republica Moldova (pentru adulți și copii);
 • Menținerea contactelor cu instituțiile relevante, catedrele de specialitate, centrele culturale și lingvistice, dar și instituții similare;
 • Marketing și publicitate pentru cursurile de limbă germană;
 • Achiziții și procurări consumabile, manuale și alte materiale necesare pentru procesul instrictiv – educativ;
 • Evidența și gestionarea inventarului; 
 • Implementarea măsurilor de asigurare a managementului calității cursurilor de limbă germană;
 • Pregătirea și co-asistarea vizitelor delegațiilor și oaspeților A.O. Centrul Cultural German ACCENTE / Goethe – Zentrum;
 • Pregătirea și organizarea deplasărilor de serviciu;
 • Managementul documentelor, gestionarea și actualizarea în permanență a arhivei de documente;
 • Gestionarea diverselor sarcini cu caracter logistic și administrativ;
 • Îndeplinirea și altor sarcini la cerința Angajatorului.

Cerințe față de candidat/ă:

Studii finalizate în limba germană ca limbă străină, studii germane, filologie sau pedagogie;

Cunoașterea limbii germane la nivel de limbă maternă;

Competență didactică de specialitate actuală în domeniul limbii germane ca limbă străină (cunoașterea bazelor pedagogice și didactice ale învățământului german modern și comunicativ);

Cel puțin zece ani de experiență de predare în domeniul germana ca limbă străină;

Participare la instruiri metodice, didactice și naționale;

Capacitatea de pregătire didactică a unui curs de limbă germană;

Experiență în planificarea și organizarea unui program și orar;

Experiență în planificarea și organizarea cursurilor de formare profesională;

Experiență în cooperare cu catedre didactice specializate, institute lingvistice, centre lingvistice și instituții similare;

Cunoștințe EDV și cunoștințe despre tehnologiile moderne de predare;

Capacitatea de a gândi și de a acționa economic;

Entuziasm și capacitate de echipă;

Cunoașterea limbii române și ruse.

Vă rugăm să trimiteți aplicația împreună cu documentele corespunzătoare și o scrisoare de intenție la adresa: [email protected].  Termenul limită pentru înscrieri este 10 ianuarie 2023.